DNR - Fosterhjem

Ønsker du å melde deg som fosterhjem for Dyrebeskyttelsen Ringerike, så fyll ut og send inn skjemaet, og vi vil ta kontakt så snart vi har anledning. Vi dekker alle kostnader for våre dyr, dvs mat, veterinær, utstyr, o.l. Evt skader dyr påfører eiendeler i fosterhjemmet dekkes ikke uten nærmere avtale. Vi kan dessverre ikke ha fosterhjem for langt unna eget distrikt så dere som ønsker å bidra som ikke tilhører vår region anbefaler vi å ta kontakt med en av våre søsteravdelinger!

*

NB!! HUSK Å SJEKKE SØPPELPOST, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.