DOOA - Søknad om adopsjon av hund

DOOA - Søknad om adopsjon av hund

Ønsker du å adoptere en hund fra Dyrebeskyttelsen Norge Avd. Oslo og Akershus, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

Kontaktinformasjon

Familie og boforhold

Diverse

Jeg bekrefter å ha lest DOOAs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere hund, eller at en allerede adoptert hund blir hentet tilbake til oss. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.