DOOA - Søknad om adopsjon av smådyr

DOOA - Søknad om adopsjon av smådyr

Søknadsskjema for adopsjon av smådyr som marsvin, chinchilla, degus, rotte og hamster. Kanin har eget skjema .

Kontaktinformasjon

Familie og boforhold

Ønsket dyr

Ditt forhold til dyrearten

Dyrenes boforhold

Diverse

Jeg bekrefter å ha lest DOOAs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere, eller at allerede adopterte dyr blir hentet tilbake til oss. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.