DNR - Kanin

Ønsker du å adoptere en kanin fra Dyrebeskyttelsen Ringerike, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

OM HJEMMET

OM KANINEN

Jeg bekrefter å ha lest DNRs personvernerklæring
og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

NB!! Husk å sjekke søppelpost, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere kanin, eller at en allerede adoptert kanin blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Ringerike. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.