DNR - Hund

Ønsker du å adoptere hund fra Dyrebeskyttelsen Ringerike, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

Kontaktinformasjon

Familie og boforhold

Diverse

Jeg bekrefter å ha lest Dyrebeskyttelsen Ringerikes personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

NB!! Husk å sjekke søppelpost, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere hund, eller at en allerede adoptert hund blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.