DOOA - Søknad fosterhjem

Søk om å bli fosterhjem i DOOA

Vi har mange lokalavdelinger og ber deg kontakte den du tilhører før en henvendelse sendes oss. Grunnet kapasitet vil søknader innenfor vår avdeling prioriteres. Er du usikker på hvilken avdeling du tilhører, finner du oversikt og kontaktinformasjon her: www.dyrebeskyttelsen.no/lokalavdelinger.

Kontaktinfo

Aktuelle dyrearter

Kryss av hvilke arter du kan ha i fosterhjem. Tenk nøye gjennom hvilke arter du ønsker og har mulighet til å ta vare på, og sett kun kryss ved disse.

Katt

Kryss av på typer katt som du kan ta vare på

Nedenfor kommer noen spørsmål vi stiller for å sikre at katten ikke kan rømme eller bli skadet.

Smådyr

Kryss av på arter du kan ta vare på

Tamfugl

Erfaring med dyr

Boforhold

Diverse

Sett et kryss ved det som er aktuelt
Jeg bekrefter å ha lest DOOAs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.