DNR - Smådyr

Søknadsskjema for adopsjon av smådyr som marsvin, chinchilla, degus, rotte og hamster. ( Kanin har eget skjema. )

Kontaktinformasjon

Familie og boforhold

Barn under 16 år har ikke lov til å ha ansvar for dyr alene. Selv om barn får «egne» kjæledyr, er det uansett de voksne som har ansvaret for dyrets velferd.

Ønsket dyr

De aller fleste smådyr må være minimum to stykker sammen.

Ditt forhold til dyrearten

Er de kastrerte og chippet?

Dyrenes boforhold

Smådyr er også sosiale dyr som trenger selskap.
Oppgi også høyde på basen/buret dersom relevant, f.eks. ved adopsjon av chinchilla og degus.
Små dyr trenger også god plass for å trives. Når du holder flere dyr sammen må oppholdsstedet være stort nok og innredet slik at det er nok gjemmesteder, spiseplasser, leker osv. til alle. De må også ha plass nok til trekke å seg unna hverandre når de har behov for det.

Diverse

Jeg bekrefter å ha lest Dyrebeskyttelsen Ringerikes personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

NB!! Husk å sjekke søppelpost, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere, eller at en allerede adoptert dyr blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Ringerike. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.