DNR - Smådyr

Søknadsskjema for adopsjon av smådyr som marsvin, chinchilla, degus, rotte og hamster. ( Kanin har eget skjema. )

Kontaktinformasjon

Familie og boforhold

Ønsket dyr

Ditt forhold til dyrearten

Dyrenes boforhold

Diverse

Jeg bekrefter å ha lest Dyrebeskyttelsen Ringerikes personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

NB!! Husk å sjekke søppelpost, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere, eller at en allerede adoptert dyr blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Ringerike. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.