DNR - Søknad frivillig

Ønsker du å hjelpe oss ved å stille som frivillig for Dyrebeskyttelsen Ringerike, vennligst fyll ut skjemaet, så tar kontakt så snart vi har anledning.

Kontaktinfo

Frivillig

Hvilken eller hvilke grupper er du interessert i å bidra i? (Du må velge minst èn.)
Jeg bekrefter å ha lest DNRs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*
*

NB!! Husk å sjekke søppelpost, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får være frivillig for Dyrebeskyttelsen Ringerike. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Ringerike forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.