Møre og Romsdal - Søknad om adopsjon av hund

Ønsker du å adoptere hund fra Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

Kontaktinformasjon

Familie og boforhold

Er alle voksne medlemmer av husstanden enige i adopsjon av hund?
Velg hva slags type bolig du bor i.
Hunden må luftes minst tre ganger om dagen. I tillegg til å gjøre fra seg, trenger hunder uansett størrelse også bruke både kroppen og hodet for å få tilfredsstilt sine behov.
Er de kastrerte og chippet?

Diverse

NB: Husk å sjekke søppelpost, det hender e-post fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere hund, eller at en allerede adoptert hund blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.