Møre og Romsdal - Søknad om adopsjon av kanin

Ønsker du å adoptere kanin fra Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

OM HJEMMET

OM KANINEN

NB: Husk å sjekke søppelpost, det hender e-post fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere kanin, eller at en allerede adoptert kanin blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.