Møre og Romsdal - Søknad om adopsjon av kanin

Ønsker du å adoptere kanin fra Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal, vennligst fyll ut skjemaet, så vil vi ta kontakt så snart vi har anledning.

Er alle voksne medlemmer av husstanden enige i adopsjon av kanin(er)?

OM HJEMMET

Velg hva slags type bolig du bor i.
Dersom du har valgt at du bor i leilighet, hybel eller bofellesskap, forklar litt nærmere hvilken etg, bo-form, o.l.

OM KANINEN

Hvis ja, hva slags dyr, hvilket kjønn, hvor mange og er den/de kastrert?
Hvis ja, hvem?
Hvis ja, hvorfor?
Et bilde sier mer enn tusen ord - legg gjerne ved bilde for å vise arealet kaninen skal bo på
Kaniner har svært sensitivt fordøyelsessystem og i tillegg til godt høy bør de få pellets av god kvalitet. Vi aksepterer pellets fra Oxbow, Burgess, Selective Supreme og Beaphar NATURE (ikke de andre i Beaphar-serien).

NB: Husk å sjekke søppelpost, det hender e-post fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får adoptere kanin, eller at en allerede adoptert kanin blir hentet tilbake til Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.