Møre og Romsdal - Søknad frivillig

Ønsker du å være frivillig for Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal, vennligst fyll ut skjemaet, så tar kontakt så snart vi har anledning.

Kontaktinfo

Frivillig

Hvilken eller hvilke grupper er du interessert i å bidra i? (Du må velge minst èn.)
*

NB: Husk å sjekke søppelpost, det hender epost fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får være frivillig for Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal. Jeg er også inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.