Møre og Romsdal - Fosterhjem

Ønsker du å melde deg som fosterhjem for Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal, så fyll ut og send inn skjemaet, og vi vil ta kontakt så snart vi har anledning. Vi dekker alle kostnader for våre dyr, dvs mat, veterinær, utstyr, o.l. Evt skader dyr påfører eiendeler i fosterhjemmet, dekkes ikke uten nærmere avtale. Vi kan dessverre ikke ha fosterhjem for langt unna eget distrikt, så dere som ønsker å bidra som ikke tilhører vår region, anbefaler vi å ta kontakt med din nærmeste lokalavdeling

Velg aktuell(e) dyrearter - flere kan velges.
Er alle voksne medlemmer av husstanden enige i om å være fosterhjem?
Velg hva slags type bolig du bor i.
Dersom du har valgt at du bor i leilighet, hybel eller bofellesskap, forklar litt nærmere hvilken etg, bo-form, o.l.
Vi er opptatt av at kaniner og andre smådyr skal få størst mulig plass å bevege seg på og fosterhjemmet må være forberedt på å legge til rette for dette, tilpasset den enkelte arten. Kaniner skal ikke oppstalles i tradisjonelle bur men ha en binge, eget rom eller frittgående inne. Ute må de ha tilgang til lunt hus og permanent løpegård av en viss størrelse.

NB: Husk å sjekke søppelpost, det hender e-post fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.