Møre og Romsdal - Fosterhjem

Ønsker du å melde deg som fosterhjem for Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal, så fyll ut og send inn skjemaet, og vi vil ta kontakt så snart vi har anledning. Vi dekker alle kostnader for våre dyr, dvs mat, veterinær, utstyr, o.l. Evt skader dyr påfører eiendeler i fosterhjemmet, dekkes ikke uten nærmere avtale. Vi kan dessverre ikke ha fosterhjem for langt unna eget distrikt, så dere som ønsker å bidra som ikke tilhører vår region, anbefaler vi å ta kontakt med din nærmeste lokalavdeling

NB: Husk å sjekke søppelpost, det hender e-post fra oss havner der.
Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er inneforstått med at Dyrebeskyttelsen Møre og Romsdal forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.