DOOA - Søknad fosterhjem

Søk om å bli fosterhjem i DOOA

Vi har mange lokalavdelinger og ber deg kontakte den du tilhører før en henvendelse sendes oss. Grunnet kapasitet vil søknader innenfor vår avdeling prioriteres. Er du usikker på hvilken avdeling du tilhører, finner du oversikt og kontaktinformasjon her: www.dyrebeskyttelsen.no/lokalavdelinger.

Kontaktinfo

Aktuelle dyrearter

Kryss av hvilke arter du kan ha i fosterhjem. Tenk nøye gjennom hvilke arter du ønsker og har mulighet til å ta vare på, og sett kun kryss ved disse.

Katt

Kryss av på typer katt som du kan ta vare på

Katter som krever sosialisering

Dette er katter som oftest ikke vært i nærkontakt med mennesker. Det kan være en kolonikatt fra en gård eller en enslig katt som har kommet på avveie da den var liten.

Disse kattene er svært skye. Innledningsvis må katten være i et sosialiseringsbur for å bli vant med lukter og lyder. Kattene skal heller ikke klappes eller håndteres i starten. Ved å følge veiledning og våre sosialiseringstips unngår du å bli bitt eller klort.

Det er ekstra tilfredsstillende å se når katten begynner å bli trygg, og at man har gjort en forskjell for akkurat denne katten.

Sosialisering av en katt legger til rette for at den skal få en lang og trygg tilværelse i et evig hjem. Når man har kommet dit at man kan klare å ta på katten, er dette en fantastisk følelse. Man vil ha en koordinator som vil hjelpe med råd og tips underveis.

Nedenfor kommer noen spørsmål vi stiller for å sikre at katten ikke kan rømme eller bli skadet.

Hund


Alle hunder er forskjellige, og noen har medisinske, fysiske, trenings- eller atferdsmessige behov.

Har du erfaring med / ønsker å ta vare på:


Smådyr

Kryss av på arter du kan ta vare på
Mest relevant for smådyr

Tamfugl

Erfaring med dyr

Boforhold

Diverse

Sett et kryss ved det som er aktuelt
Jeg bekrefter å ha lest DOOAs personvernerklæring og samtykker til oppbevaring av nødvendige persondata.
*

Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus forbeholder seg all rett til å avslå søknaden.