FORMULARI DE VOLUNTARIAT INCA

Si voleu podeu adjuntar una foto de la vostra llicència.

Si quiere puede adjuntar una foto de su licencia.

Com a interessat en participar al CEPAD realitzant activitats de socialització d’animals com a voluntari, eximeixo a la Fundació Natura Parc de qualsevol responsabilitat en cas de sofrir un accident.
També em compromet a seguir les següents normes:
1.Està ​prohibit fer fotografies​ dins de les bateries de gàbies.
2.Els animals tenen una dieta establerta, NO ES POT MODIFICAR sense autorització expressa per part dels tècnics del CEPAD. El canvi d’aquesta dieta provoca problemes intestinals, diarrea i malestar als animals.
3.La ubicació dels animals als recintes del centre​ NOMÉS pot ser modificada pels veterinaris del CEPAD.
4. Els ​menors d’edat no poden treure cans a passejar i sempre han de venir al centre acompanyats per un adult.


Como interessado en participar en el CEPAD realizando actividades de socialización de animales como voluntario, eximo a la Fundació Natura Parc de cualquier responsabilidad en caso de sufrir un accidente.
También me comprometo a seguir las siguientes normas:
1. Está prohibido hacer fotos dentro de las baterías de jaulas.
2. Los animales reciben una dieta establecida que NO SE PUEDE MODIFICAR sin autorización por parte de los veterinarios del CEPAD. El cambio de esta dieta puede provocar problemas digestivos, diarrea y malestar a los animales.
3. La ubicación de los animales SOLO puede ser modificada por los técnicos del CEPAD.
4. Los menores de edad no pueden sacar perros a pasear y siempre tienen que venir al centro acompañados de un adulto.

He llegit i accepto la política de privacitat